جانمایی پلاک ثبتی ورامین:

نخستین قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1302 خورشیدی ثبت شده است. براین اساس مصوبه اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو هدف تشکیل می شود.

ابتدا با هدف ثبت املاک ورامین بود تا به وسیله آن مالکیت مالکین و حقوق صاحبان حق نسبت به آن رسماً تعیین و حفظ شوند.

هدف دوم این بود که اسناد ورامین رسماً دارای اعتبار شوند. درنتیجه قانون ثبت املاک اختیاری بود مگر در موارد خاص.

شروع این فعالیت در دهه 30 با ثبت املاک بوده است. انجام این فعالیت نیاز به برنامه ریزی دقیق و گسترده دارد.

نبود استقبال از طرف مردم ورامین و اینکه از مزایای چنین تحولی مطلع نبودند، در تاریخ 21/11/1306 قانون دیگری با نام ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصویب شد که اولین ماده این قانون ثبت کلیه اموال غیرمنقول را الزامی نمود.

قانون مذکور با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شد و قسمتی از آن حذف و بخشی دیگر نیز با توجه به شرایط حاکم اضافه گردید.

 

پلاک اصلی و پلاک فرعی ورامین

با آغاز قانون ثبت، معمولاً برای روستاهای ورامین یک شماره پلاک اصلی در نظر گرفته می شد و سپس برای هر ملک، یک پلاک فرعی. بعنوان مثال پلاک 65 متعلق به روستای ورامین بوده است و سپس به هریک از املاک واقع در این روستا یک شماره فرعی اختصاص می یافت مثلا 125. آنگاه پلاک مربوط به این ملک 125/65 (پلاک یکصد و بیست و پنج فرعی از شصت و پنج اصلی) نوشته می شد.

در شهرهای ورامین به دلیل گستردگی آنها، چنین کاری امکامپذیر نبوده و نیست. در نتیجه هر شهر به چند بخش ثبتی تقسیم شده، وهر کدام یک شماره اصلی و سپس کلیه پلاکهای واقع در این بخش ثبتی، شماره فرعی دریافت می کنند. مثلا 145/88 بخش یازده ورامین

 

پیدا کردن ملک در ورامین با پلاک ثبتی:

با توجه به توضیحات بالا می خواهیم ببینیم آیا میشود با در دست داشتن پلاک ثبتی املاک را پیدا کرد یا خیر؟ باید در نظر داشت که هر پلاک ثبتی متعلق به یک ملک است.ولی این اطلاعات در دسترس تمام افراد جامعه قرار نمی گیرد و به نوعی در اختیار مراجع ثبتی و قضائی قرار دارد.

تنها افراد ذینفع در هر پلاک ثبتی (مالکین یا وکلای آنها) حق دسترسی به این موارد را دارند. ولی در صورتی که سند مالکیت شما تک برگ باشد، در قسمت پائین سمت راست صفحه اول، یک عدد طولانی بنام شناسه جام ثبت شده است.

شش رقم اول این شناسه مولفه X و هفت رقم دوم مولفه Y و دو رقم بعدی زون منطقه را نمایش می دهند. در واقع مختصات UTM تقریبی مرکز ملک ورامین را نمایش می دهد.

همچنین باید در نظر گرفت که اسناد دفترچه ای فاقد شناسه جام می باشند.