خدمات نقشه‌برداری علاوه بر اینكه بعنوان یك رشته با عنوان كارشناس رسمی دادگستری شناخته شده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به نقشه‌برداران مجوز ارائه خدمات در شهرها را خواهد داد. علاوه بر جداسازی آپارتمان‌های دماوند گستردگی رشته نقشه‌برداری به اینجا هم ختم نمی‌شود.

 با توجه به اینكه خاكبرداری‌ها و تعیین انجام خاكی از طریق نرم‌افزار Land انجام می شود اینكه كارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از نرم‌افزار حجم مقادیر خاكبرداری را بدست می‌آورند که می‌توانند براساس آن صورت‌ وضعیت‌های مورد نیازشان را ارائه كنند صورت‌ وضعیت‌های تعیین حجم خاك با استفاده از نرم‌افزار Land یا تعیین حجم خاكبرداری یا خاكریزی پروژه‌های راهسازی بسیار مهم می باشد. خدمات نقشه‌برداری برای نمای ساختمانی یا ایجاد تراز در پروژه‌های بزرگ از وظایف نقشه‌برداران است. بکارگیری دوربین‌ها با تكنولوژی روز یا دستگاه‌های Total station اگر از برند‌های مختلف مانند likeها چند هزار میلی‌متر پایین بیاید.

بکارگیری نرم‌افزارهای Auto cad برای مهندس نقشه‌بردار جهت جداسازی واحدهای ْآپارتمانی دماوند است همچنین نمایش وضعیت موجود نمای ساختمان از طریق نقشه سه بعدی در 3d max تهیه می شود پس از آن بسیاری از نقشه‌برداران فضاهای داخلی آپارتمان‌ها را قبل از ساخت می‌توانند سه بعدی طراحی نمایند و همچنین تطبیق آن‌ها را با وضعیت ساخت را بررسی كنند.

 مشخص نمودن مقادیر مساحت آپارتمان‌ها دماوند قبل و بعد از ساخت بر عهده مهندسین نقشه بردار می باشد به طور معمول نقشه‌برداران بصورت اكیپی در قالب نقشه‌برداران نظام مهندسی و كارشناسان رسمی دادگستری نقشه‌بر داری فعالیت می نمایند.

یکی از فعالیت های مهم کارشناسان رشته نقشه برداری برداشت اولیه مسطحاتی و توپوگرافی برای تعیین حجم‌های عملیات خاكی عمرانی می باشد. همچنین فعالیت مربوط به ترازیابی پیاده كردن نقشه‌های ساختمانی و همچنین محورها و خطوط تراز base plate و كنترل شاقول كردن ستون‌ها از جمله تخصص های كارشناسان این رشته می باشد. معمولاً پروفیل‌ها طولی و عرضی و تهیه پروفیل‌های طولی و عرضی و كنترل اجرا و محاسبه انجام خاكی هدایت دقیق عملیات نصب تجهیزات و اسكلت‌های پیچ مهره‌ای بر عهده كارشناسان نقشه‌برداری می باشد. عملیات مانیتورینگ و پایش كنترل گودبرداری یا به عبارت عامیانه تر تراشه گود بر عهده كارشناسان است. وظیفه مانیتورینگ از فعالیت های است که نیاز به دقت بسزایی دارد و این امر به جهت جلوگیری از حركت بستر زمین حركت لایه‌های سطحی زمین كه منجر به آسیب‌های جدی به پروژه‌های ساختمانی یا ساختمان‌های مجاور پروژه‌های عمرانی می شود، بنابراین بخش زیادی از فعالیت كارشناسان نقشه‌برداری تهیه نقشه‌های تفكیكی آپارتمان‌ها، تهیه نقشه ماده 147 جهت اراضی فاقد سند رسمی و همچنین تهیه نقشه‌های پروژه‌های آب و فاضلاب و املاك و اراضی دماوند می باشد.