انواع جانمایی پلاک ثبتی وجود دارند که برای هر ملک از روش مناسب آن استفاده می گردد؛

ما در این جا به دو نوع جانمایی پلاک ثبتی اشاره می کنیم:

 

1-جانمایی ملک کردان طبق معرفی مالک

زمانی که مالک از موقعیت ملک خود به اندازه کافی اطمینان نداشته باشد و فقط برای ثبت آن درخواست جانمایی پلاک ثبتی می ‌دهد. این عملیات میدانی توسط تجهیزات مخصوص نقشه برداری توسط کارشناسان رسمی نظام مهندسی انجام میشود. کارشناسان با استفاده از سیستم مختصات UTM اقدام به تعیین چهار گوشه ملک و مرزهای آن با املاک مجاورمی کنند.

زمانیکه لازم است تعیین مساحت و ابعاد دقیق ملک صورت گیرد و یا مختصات یو تی ام درسیستم های کاداستری اداره ثبت مشخص گردد و همچنین در زمان های تعریض کوچه و یا عقب نشینی ملک، مالکان تقاضای جانمایی پلاک ثبتی می کنند.

 

2-جانمایی ملک کردان طبق سند

پروسه جانمایی پلاک ثبتی یعنی مشخص کردن چهار گوشه ملک بر روی زمین است که به راحتی می توان ابعاد و مساحت ملک را تعیین کرد. این نوع عملیات به دلیل داشتن بار حقوقی باید بوسیله کارشناسان رسمی انجام گیرد در واقع کارشناس های رسمی با استفاده از نقشه های هوایی موجود موقعیت ملک را بر روی زمین تعیین می کنند و به اظهارات مالک توجهی نمی کنند. کاربرد زیاد این روش زمانی است که مالک سند در دست دارد اما موقعیت ملک را نمی داند و یا ملک هایی با سند های قدیمی که مرزهای آنها با ابهام رو به ‌رو است استفاده می کند.

 

موارد استفاده از جانمایی پلاک ثبتی در کردان:

استفاده از جانمایی پلاک ثبتی محدوده دقیق ملک و مرز آن با زمین های اطراف را مشخص می کند و مالک میتواند بدون نگرانی هر گونه عملیاتی از قبیل بازسازی، نوسازی و موارد دیگر را در ملک خود انجام دهد.

سوال مهم این است که:

 

چه زمانی به جانمایی پلاک ثبتی در کردان نیاز است؟

در صورتی که برخی از املاک دچار مشکلات خاصی باشند ضروری است که با ثبت درخواست برای جانمایی پلاک ثبتی ابهامات مختلف را از بین برد.

 

نحوه محاسبه هزینه جانمائی پلاک ثبتی در کردان:

معمولاً جانمایی پلاک ثبتی با توجه به مرزهای ملک و همان پلاک اصلی و فرعی قید می شود در اسناد مشخص می شود.

معمولاً لازم است افراد برای دریافت جانمایی پلاک ثبتی هزینه ‌هایی را پرداخت کنند که محاسبه پرداخت این هزینه ها برای همه افراد حائز اهمیت است که چگونه محاسبه می گردد.

هزینه های نقشه برداری و مشخص کردن پلاک در کل کشور مطابق تعرفه های مصوب شده انجام می ‌گیرد، اما به ‌طور دقیق این مصوبه ها قابلیت اجرا ندارند زیرا با توجه به برخی از موارد هزینه ها تغییر پیدا می کند.

عواملی که بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی تأثیرگذار هستند عبارتند از:

قرار گیری ملک در اراضی دشت و یا تپه ماهورهای متوسط و مناطق کوهستانی

متراژ ملک با توجه به دست آمدن نقشه نهایی

انجام جانمایی پلاک با استفاده از نقشه یو تی ام بر اساس میزان دقت