کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی در دماوند

همه ما این را می دانیم که زمین و ملک یکی از بهترین و مطمئن ترین سرمایه ها برای مردم دماوند می باشد. بطوری که حتی امروزه از ارزش آن کاسته نشده است بلکه بیشتر نیز مورد توجه واقع شده است. در گذشته ساکنین دماوند برای حفظ امنیت و آرامش، اراضی تحت تملک خود را توسط حصار یا سنگ چین جدا می نمودند..

این کار در وهله اول موجب تثبیت حدود زمین های دماوند می شد و همچنین از ورود حیوانات وحشی و … به مزارع و اراضی جلوگیری می شد. امروزه برای حفظ حریم خصوصی با پیشرفت تکنولوژی و علوم مختلف میتوان از شیوه های نوین بهره لازم را بعل آورد. مخصوصاً در سالهای اخیر در زمینه ثبت ملک داخل کشور شاهد تحولاتی بوده ایم.

 

وظایف کارشناس رسمی امور ثبتی در دماوند:

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات در دماوند

تفکیک، افراز و تجمیع در دماوند

رسیدگی و بررسی صحت جریان ثبتی در دماوند

تشخیص مستندات در دماوند

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات در دماوند

ارزیابی اموال غیر منقول در دماوند

جانمائی پلاک ثبتی بر روی نقشه ها، تصاویر هوائی یا ماهواره ای و همینطور میخکوبی بر روی زمین در دماوند

تطبیق حدود و ثغور و مشخصات ثبتی مندرج در سند با وضع موجود در دماوند

 بخش قابل توجهی در محاکم قضائی مربوط به پرونده های املاک دماوند، است. ارزیابی املاک موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز و تفکیک املاک می کند