نحوه محاسبه هزینه جانمائی پلاک ثبتی در شهریار:

معمولاً جانمایی پلاک ثبتی با توجه به مرزهای ملک و همان پلاک اصلی و فرعی قید می شود در اسناد مشخص می شود.

معمولاً لازم است افراد برای دریافت جانمایی پلاک ثبتی هزینه ‌هایی را پرداخت کنند که محاسبه پرداخت این هزینه ها برای همه افراد حائز اهمیت است که چگونه محاسبه می گردد.

هزینه های نقشه برداری و مشخص کردن پلاک در کل کشور مطابق تعرفه های مصوب شده انجام می ‌گیرد، اما به ‌طور دقیق این مصوبه ها قابلیت اجرا ندارند زیرا با توجه به برخی از موارد هزینه ها تغییر پیدا می کند.

 

عواملی که بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی تأثیرگذار هستند عبارتند از:

قرار گیری ملک در اراضی دشت و یا تپه ماهورهای متوسط و مناطق کوهستانی

متراژ ملک با توجه به دست آمدن نقشه نهایی

انجام جانمایی پلاک با استفاده از نقشه یو تی ام بر اساس میزان دقت

 

جانمایی پلاک ثبتی در شهریار:

جانمایی پلاک ثبتی برگرفته از دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی می باشد. جانمایی یعنی تعیین نمودن و جای گذاری موقعیت یک نقشه در جای واقعی خودش. پلاک ثبتی هم یک شناسه و کد ثبتی است که برای هر ملک به صورت منحصر به فرد مشخص می شود. با توجه به توضیح مختصر دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی میتوان نتیجه گرفت که عملیات ثبتی که منجر به تهیه یک نقشه یو تی ام می شود را ” جانمایی پلاک ثبتی ” نام گذاری می کنند.

انجام عملیات نقشه جانمایی پلاک ثبتی در شهریار بوسیله عملیات امور حقوقی و مهندسی به شکل بسیار گسترده صورت می گیرد. جانمایی پلاک ثبتی یک عملیات کاملا تخصصی است که فقط توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام می گیرد. باید این را بدانیم که بوسیله نقشه جانمایی پلاک ثبتی گواهی می شود موقعیت ملک در شهریار با مساحی مشخص دارای چه پلاک ثبتی و با چه حدود اربعه ای است.

 

کاربرد جانمایی پلاک ثبتی در شهریار

در موارد مورد نیاز در شهریار مثل موارد زیر میتوان از جانمایی پلاک ثبتی بهره برد. همچنین میتوان توجه داشت که جانمایی سند را می توانیم هم رده با سند مالکیت بدانیم.

– جانمایی پلاک ثبتی برای تداخل پلاک های شهریار

– جانمایی پلاک ثبتی جهت پیدا کردن املاک گمشده شهریار

– جانمایی پلاک ثبتی جهت استعلام ثبتی املاک شهریار

جانمایی ثبتی ( جانمایی سند) یا عنواین دیگیری که عوام مالکین ان را نام گذاری می کنند ” جانمایی سند ” پروسه ای است.برای تعیین مکان ثبتی و زمینی دقیق یک ملک در سیستم مختصات یو تی ام. اگر بخواهیم علمی تر آن را توضیح دهیم جانمایی پلاک ثبتی در واقع قرار دادن موقعیت مساحی سند در نقشه اولیه در زمان تفکیک گفته میشود.

 

آموزش جانمایی پلاک ثبتی در شهریار:

برای نمونه زمانی که یک سند در اختیار شما قرار می گیرد جهت جانمایی پلاک ثبتی و مشخصات حدود اربعه سند موارد زیر را میتوان بیان کرد:

شش دانگ پلاک ثبتی 78 اصلی 462 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک 98 فرعی از 78 اصلی به متراژ 50.000 متر مربع با حدود اربعه شمالا به طول 200 متر به خیابان 20 متری، شرقا 250 متر به پلاک 358 فرعی، جنوبا به طول 200 متر به پلاک 199 فرعی، غربا به طول 250 متر به پلاک 375 فرعی واقع در مزرعه شهریار

 

آیا جانمایی پلاک ثبتی در شهریار مقرون به صرفه است؟

با توجه به سیر صعودی قیمت زمین در مناطق لوا شهریار سان در هر صورت جانمایی پلاک ثبتی به شما مالکین محترم شهرستان شهریار توصیه می شود. این را باید اضافه کرد که به عنوان نمونه جهت جانمایی یک سند در شهریار به متراژ 1200 متر هزینه تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی آن ملک به انداره ارزش ریالی 2 متر از آن زمین می باشد. با این حساب ایا از نگاه شما جانمایی پلاک ثبتی مقرون به صرفه است؟

مراحل انجام کار جانمایی سند ثبتی به دلیل بار حقوقی فراوان لازم است توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام گیرد.