نقشه برداری زمین هشتگرد:

 

هدف ما از گردآوری این مقاله آشنایی شما با نقشه برداری زمین بوده است. در پایان این مقاله شما با نقشه برداری زمین آشنا می شوید و همچنین اگر می خواهید از درآمد این حرفه آگاهی لازم را پیدا کنید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

نقشه برداری زمین یعنی هشتگرد جمع آوری اطلاعات زمینی با هدف تهیه نقشه برای کاربران مختلف

در واقع نقشه برداری زمین در فعالیتهای عمرانی نظیر احداث راهها ، خطوط انتقال نیرو و آب ، احداث تونل و مترو و مواردی از این قبیل کارایی دارد.

 

اهداف نقشه برداری زمین هشتگرد:

 

بطور کلی نقشه ها با دو هدف تک منظوره و یا چندمنظوره طراحی می شوند.

  1.  نقشه های چندمنظوره در راستای اهداف مختلف و برای کاربران در هشتگرد طراحی میشود . برای نمونه نقشه های توپوگرافی و یا داده ها از این قبیل نقشه ها بشمار می روند.
  2.  نقشه های تک منظوره برای انجام کارهای خاصی تهیه می گردد مثلاً نقشه توزیع جمعیت هشتگرد ، نقشه های آماری هشتگرد ، نقشه های خاک شناسی هشتگرد و

 

طبقه بندی انواع نقشه ها:

 

  1. نقشه های عکسی (عکس نقشه – اورتو فتو): در این نقشه عکس ها خود عوارض تصویر شده اند همچنین در نقشه عکسی خود کوه و یا دره به نمایش گذاشته می شود و این امکان وجود دارد که عکس را تفسیر کنیم .یکی از فواید بسیار زیاد این نقشه این است که در نقشه عکسی تولید سریعتر از نقشه های خطی و سنتی صورت می گیرد. از سوی دیگر مضراتی نیز دارد به طور مثال عکس ها ممکن است برای کاربران غیرمتخصص قابل تفسیر شدن نباشد مثلاً کاربر از روی نقشه عکسی نوع پوشش گیاهی و یا کاربری زمین هشتگرد را کاملاً تشخیص نمی دهد و از مضرات دیگر آن پنهان شدن برخی از عوارض در زیر ابرها و یا سایه در عکس است یعنی امکان دارد یک عارضه در سایه ابر و یا در سایه ساختمانی بلند قرار گرفته شود که در آن صورت روی عکس چیزی مشاهده نخواهد شد.
  2. نقشه های خطی: در نقشه خطی عوارض به شکل سمبل ‌هایی همراه با نوشته ها جهت بیان خصوصیات آن ها استفاده می شوند و همچنین در نقشه های خطی برای نمایش ارتفاعات هشتگرد از منحنی های میزان استفاده می شود.
  3. نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای هشتگرد