کاربرد انجام عملیات نقشه برداری صنعتی در ساختمان سازی دماوند:

نقشه برداری در تمام مراحل ساختمان سازی کاربردی است. اجرای پروژه‌های معماری و ساختمانی در همه حوزه‌ها از جمله مسکونی و تجاری و یا پروژه‌های زیر ساختی در دماوند نیازمند نقشه برداری می باشند.

 

مراحل طراحی و مطالعاتی دماوند: در این مرحله کارشناس نقشه بردار یک نقشه دقیق از زمین موجود که وضعیت ملک اعم از حدود زمین و تناسب آن با املاک همسایه و همچنین مقیاس‌های مختلف که در ساخت و ساز تاثیر گذار خواهند بود را مورد بررسی قرار می دهد.

 

مراحل خاکبراری و پایدارسازی دماوند: نوعی مدل سازی در این مرحله صورت می‌گیرد که به پیمانکاران و کارفرما برای انجام امور خاکبرداری این امکان را می دهد تا هر گونه احتمال خطری در خصوص ریزش‌ها را متوجه شوند.

 

مراحل اجرای سازه و اسکلت دماوند: در این مرحله به کمک نقشه بردار می توان تمام اطلاعات لازم در خصوص ساختمان را اجرا نمود. و از هرگونه جابجایی و پیچش در ستون ها و دیوارهای برشی پیشگیری کرد.

 

کاربرد انجام عملیات نقشه برداری صنعتی در صنعت نفت:

اهمیت پروژه های عظیم صنعتی همچون احداث اسکله های بارگیری مواد نفتی و سایر محصولات پتروشیمی در اجرای دقیق و بی نقص ساختمان سازه در خشکی و مونتاژ آنها در شرایط صعب فعالیت های دور از خشکی است. با توجه به این مطلب نیاز به انجام عملیات دقیق نقشه برداری بصورت لحظه به لحظه ، در حین اجرای پروژه توسط کادری حاذق از نقشه برداران امری لازم و ضروری است.

 

وظایف تیم نقشه برداری در پروژه نفتی :

 

 1. جانمایی و نظارت بر اجرای دقیق کوبش پایل ها با شیب معین در بستر سخت و مرجانی دریا.
 2. پیاده سازی محل دقیق ساپورت های تراس ها جهت بارگذاری آنها.
 3. کنترل ارتفاع بالای پایل ها جهت بارگذاری کپ پایل ها به صورت تراز
 4. پیاده سازی محل استقرار تای بیم ها بر روی کپ پایل ها
 5. تهیه ی ازبیلت و برداشت وضع موجود پایل ها بعد از کوبش جهت ارائه به واحد ساخت کپ پایل ها
 6. اسکله ی بارگیری توسط نقشه برداران پروژه مربوطه نموده و با تشریح تمامی مراحل نقشه برداری از آغاز تا پایان پروژه ، قدمی در راه کاربردی نمودن مباحث تئوری و نزدیک ساختن آن به زبان عملی برداشته شده است. اداره نقشه برداري با به روز نمودن دانش فني و تجهيزات خود با شركت در پروژه هاي مختلف لرزه نگاري زميني و دريايي و با مشاركت با شركتهاي خارجي نقش خود را در ارائه خدمات فني مطلوب در مجموعه شركت عمليات اكتشاف نفت بعنوان يك واحد كاملاً‌ فني و موثر ايفا مينمايد .

 

مراحل عملياتي گروه نقشه برداري صنعتی و کارگاهی:

 • بدست آوردن اطلاعات مبنايي طبق نیازمندی های پروژه  دماوند
 • تهیه نمودن دستگاههاي مناسب و انجام تستهاي مربوطه با توجه به نياز پروژه دماوند
 • تهيه نقشه هاي موجود از منطقه دماوند و افزودن اطلاعات پروژه بر روي آن .
 • شناسايي منطقه دماوند و انجام برداشت تكميلي با هدف بروز رساني اطلاعات موجود بر روي نقشه ها .
 • گردآوری نقاط مبنايي موجود در اطراف منطقه  دماوند
 • ايجاد شبكه نقاط GPS طبق نقاط مبنايي موجود و انجام  اندازه گيري هاي لازم.
 • انجام محاسبات شبكه از طریق نرم افزار هاي تخصصی
 • محاسبه موقعيت نقاط گيرنده و نقاط انفجاري با توجه به اطلاعات اوليه طرح.
 • ارائه نقاط گيرنده به گروههاي عملياتي جهت پياده نمودن اين نقاط بر روي زمين .
 • پياده نمودن مجدد نقاط فوق در صورت از بين رفتن نقاط قبل از برداشت لرزه نگاري .
 • مشخص نمودن مختصات نهايي نقاط در راستای ارائه به قسمت كنترل كيفيت .
 • تهيه و ارائه نقشه كامل عمليات و ارائه به گروههاي مختلف .
 • ارائه گزارشات روزانه و ماهيانه به روساي مناطق دماوند و اداره انجام عملیات نقشه برداري .
 • تهيه و تنظيم گزارش نهايي بهمراه ليست مختصات كليه نقاط مورد نياز .
 • همكاري مستمر در طراحي و انجام پروژه هاي مهندسي مانند پروفيلهاي طولي و عرضي براي ساختن راهها و محاسبات حجم عمليات خاكي .