پلاک اصلی و پلاک فرعی لواسان

با آغاز قانون ثبت، معمولاً برای روستاهای لواسان یک شماره پلاک اصلی در نظر گرفته می شد و سپس برای هر ملک، یک پلاک فرعی. بعنوان مثال پلاک 65 متعلق به روستای لواسان بوده است و سپس به هریک از املاک واقع در این روستا یک شماره فرعی اختصاص می یافت مثلا 125. آنگاه پلاک مربوط به این ملک 125/65 (پلاک یکصد و بیست و پنج فرعی از شصت و پنج اصلی) نوشته می شد.

در شهرهای لواسان به دلیل گستردگی آنها، چنین کاری امکامپذیر نبوده و نیست. در نتیجه هر شهر به چند بخش ثبتی تقسیم شده، وهر کدام یک شماره اصلی و سپس کلیه پلاکهای واقع در این بخش ثبتی، شماره فرعی دریافت می کنند. مثلا 145/88 بخش یازده لواسان

 

پیدا کردن ملک در لواسان با پلاک ثبتی:

با توجه به توضیحات بالا می خواهیم ببینیم آیا میشود با در دست داشتن پلاک ثبتی املاک را پیدا کرد یا خیر؟ باید در نظر داشت که هر پلاک ثبتی متعلق به یک ملک است.ولی این اطلاعات در دسترس تمام افراد جامعه قرار نمی گیرد و به نوعی در اختیار مراجع ثبتی و قضائی قرار دارد.

تنها افراد ذینفع در هر پلاک ثبتی (مالکین یا وکلای آنها) حق دسترسی به این موارد را دارند. ولی در صورتی که سند مالکیت شما تک برگ باشد، در قسمت پائین سمت راست صفحه اول، یک عدد طولانی بنام شناسه جام ثبت شده است.

شش رقم اول این شناسه مولفه X و هفت رقم دوم مولفه Y و دو رقم بعدی زون منطقه را نمایش می دهند. در واقع مختصات UTM تقریبی مرکز ملک لواسان را نمایش می دهد.

همچنین باید در نظر گرفت که اسناد دفترچه ای فاقد شناسه جام می باشند.

کارشناسان مربوطه با بررسی پرونده ثبتی، در صورت لزوم انجام عملیات نقشه برداری زمینی، بررسی پلاک های مجاور، موقعیت گذرها و سایر مسائل ثبتی میتوانند پلاک ثبتی را جانمایی نمایند.

در مواردی دیده شده که فردی با داشتن اسناد مالکیت مربوط به قبل از انقلاب، خواستار جانمائی آن می باشد.

باید این را در نظر گرفت که جانمایی پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی، نیازمند تجربه، اطلاعات و دانش فنی بالا می باشد.

گاهی اوقات افراد با در دست داشتن اسناد مالکیت دفترچه ای لواسان تقاضای این را دارند که بدانند ملکشان در کجا قرار دارد. برای دریافت این اطلاعات باید به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی رجوع کنند.

با توجه به تغییرات فراوان و گسترده، بررسی این پلاکها بسادگی سایر موارد نیستند. تعداد زیادی از این پلاکها در محدوده اراضی ملی یا منابع طبیعی قرار گرفته اند.

همچنین گاهی در تصرف افراد یا ادارات دیگر درآمده و درحال حاضر متصرف دارد. در موارد زیادی، جانمایی این دسته از پلاک های ثبتی نیازمند عکس های هوائی مربوط به دهه سی و چهل شمسی می باشد. بدست آوردن این داده ها بسادگی امکانپذیر نخواهد بود.

همچنین حدود اربعه این پلاکها غالباً به کوه، رودخانه، دره و … (با توجه به قدمت بالای اسناد) منتهی می شود که یقیناً با توجه به رشد و توسعه شهری و احداث معابر و شوارع و … پیاده سازی پلاک ثبتی کار بسیار دشواری خواهد بود.