جانمایی پلاک ثبتی چه زمانی در عکس های هوایی بکار می رود؟

 

 کاربرد عکس ها در چندین موارد گوناگون می باشد که در زیر به اختصار شرح می دهیم.

گاهی اوقات افرادی از قبیل وراث صاحب ملکی هستند که به طور دقیق مشخصات ملک آنها ثبت نشده است. در این مواقع با بهره گیری از جانمایی و نقشه های ثبتی منطقه مکان دقیق ملک

تعیین می شود.

از دیگر موارد استفاده وجود اختلافات بین همسایه ها است که در آن شخصی ادعا می کند که همسایه به ملک آن تعرض کرده در اینجا کارشناس وظیفه جانمایی ملک را برعهده می گیرد.

به طور کلی جانمایی پلاک ثبتی به این معناست که بررسی و تایید گردد که پلاک ثبتی درج شده روی سند به همان  قطعه ای است که از طرف متقاضی  تعرفه گردیده تعلق می گیرد.

این کار توسط افراد ذیصلاح-که این افراد کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی می باشند صورت می گیرد.

معمولا برای اخذ سند تک برگی علاوه بر تهیه نقشه UTM ، نقشه جانمایی پلاک ثبتی نیز از مدارک الزامی است که باید به اداره ثبت تحویل داده شود.

از دیگر موارد کاربرد زمانی است که شخصی سند قدیمی در دست داشته ولی از محل دقیق ملک مطلع نیست.