کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی در شهریار

همه ما این را می دانیم که زمین و ملک یکی از بهترین و مطمئن ترین سرمایه ها برای مردم شهریار می باشد. بطوری که حتی امروزه از ارزش آن کاسته نشده است بلکه بیشتر نیز مورد توجه واقع شده است. در گذشته ساکنین شهریار برای حفظ امنیت و آرامش، اراضی تحت تملک خود را توسط حصار یا سنگ چین جدا می نمودند..

این کار در وهله اول موجب تثبیت حدود زمین های شهریار می شد و همچنین از ورود حیوانات وحشی و … به مزارع و اراضی جلوگیری می شد. امروزه برای حفظ حریم خصوصی با پیشرفت تکنولوژی و علوم مختلف میتوان از شیوه های نوین بهره لازم را بعل آورد. مخصوصاً در سالهای اخیر در زمینه ثبت ملک داخل کشور شاهد تحولاتی بوده ایم.

 

وظایف کارشناس رسمی امور ثبتی در شهریار:

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات در شهریار

تفکیک، افراز و تجمیع در شهریار

رسیدگی و بررسی صحت جریان ثبتی در شهریار

تشخیص مستندات در شهریار

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات در شهریار

ارزیابی اموال غیر منقول در شهریار

جانمائی پلاک ثبتی بر روی نقشه ها، تصاویر هوائی یا ماهواره ای و همینطور میخکوبی بر روی زمین در شهریار

تطبیق حدود و ثغور و مشخصات ثبتی مندرج در سند با وضع موجود در شهریار

بخش قابل توجهی در محاکم قضائی مربوط به پرونده های املاک شهریار ، است. ارزیابی املاک موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز و تفکیک املاک می باشد.