نقشه UTM (یو تی ام)  ملک در هشتگرد

زمانی که می خواهیم یک ملک موقعیت گوشه هایش با دقت خیلی زیاد و در حد سانتی متر

و به طور منحصر به فرد روی کره زمین تثبیت شود از نقشه یو تی ام (utm) ملک استفاده می کنیم.

مختصات های فوق می تواند در واحدهای مختلف بیان گردد.

لازم به ذکر است برای تعیین موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای دولتی از جمله شهرداری،

اداره ثبت ،اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. نقشه utm یا یو تی ام ملک کاربرد دارد.

خصوصیات و مزایای نقشه یو تی ام (utm)

۱-جانمایی و تثبیت موقعیت فعلی ملک و تثبیت پلاک مورد نظر در موقعیت خود ۲-تعیین حدود اربعه

و مساحت دقیق ملک ۳-سیر نزولی اختلافات ملکی ۴-سهولت در جانمایی و تطبیق ملک