انجام خدمات نقشه UTM ورامین

به سیستم تصویر روی سیستم مختصاتی دو بعدی نقشه utm  می گویند که هدف ان تعیین

مکان یک نقطه برروی کره زمین می باشد.

با این سیستم ، مختصات هر نقطه روی کره زمین دارای یک مختصات اختصاصی می باشد. یعنی در هیج جای زمین مشابه این مختصات نیست و هر نقطه ازکره زمین مختصات منحصر به فرد خود را دارد.

نقشه UTM  ملک در ورامین

زمانی که می خواهیم یک ملک موقعیت گوشه هایش با دقت خیلی زیاد و در حد سانتی متر

و به طور منحصر به فرد روی کره زمین تثبیت شود از نقشه یو تی ام ملک استفاده می کنیم.

مختصات های فوق می تواند در واحدهای مختلف عنوان شوند.

لازم به ذکر است برای تعیین موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای دولتی از جمله شهرداری،

اداره ثبت ،اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. نقشه utm ملک کاربرد دارد.