نقشه برداری شهریاردر زمینه امور مربوط به املاک و زمین، خواه اداری و یا امور اجرایی در سازمانهایی چون سازمان

ثبت اسناد و املاک کشور و یا سازمان شهرداری شهریار از قالب ها و فرمت های مختلف نقشه برداری برای انجام فعالیت های نقشه برداری استفاده می کند.

یکی از این فرمت ها نقشه یو تی ام است که دارای ویژگی های زیر می باشد.

1- برداشت دقیق ملک توسط  دوربین توتال استیشن و بعد از آن جانمایی نقشه ترسیم شده روی نقشه های 2000/1 سازمان نقشه برداری و استخراج UTM  کنجهای ملک

2- استفاده از دستگاههای جی پی اس (GPS) دو یا سه فرکانسه و برداشت مستقیم ملک توسط این دستگاه و محاسبه مختصات دقیق کنجهای ملک