مقدمه:

 

همان گونه که همه ما آگاهی لازم را داریم، یکی از پرزحمت ترین و حساس ترین حوزه های کاری مهندسی عمران، کار نقشه برداری زمین می باشد که نیازمند مهارت و توانایی خاصی در این حوزه است. نقشه‌برداری زمین دارای دو مرحله است:

  1. اندازه گیری یا محاسبه: در این مرحله به منظور دست یابی به داده های لازم در راستای نتایج کار در مرحله دوم از دستگاه‌ها و روش‌های مختلفی استفاده می شود.
  2. ارائه نتایج کار: این مرحله به صورتهای آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) و یا رقمی (مانند جدول‌ها، مدل‌های رقمی زمین) ارائه می‌گردد.

 

 

نقشه برداری زمین لواسان:

 

هدف ما از گردآوری این مقاله آشنایی شما با نقشه برداری زمین بوده است. در پایان این مقاله شما با نقشه برداری زمین آشنا می شوید و همچنین اگر می خواهید از درآمد این حرفه آگاهی لازم را پیدا کنید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

نقشه برداری زمین یعنی لواسان جمع آوری اطلاعات زمینی با هدف تهیه نقشه برای کاربران مختلف

در واقع نقشه برداری زمین در فعالیتهای عمرانی نظیر احداث راهها ، خطوط انتقال نیرو و آب ، احداث تونل و مترو و مواردی از این قبیل کارایی دارد.

 

اهداف نقشه برداری زمین لواسان:

 

بطور کلی نقشه ها با دو هدف تک منظوره و یا چندمنظوره طراحی می شوند.

  1.  نقشه های چندمنظوره در راستای اهداف مختلف و برای کاربران در لواسان طراحی میشود . برای نمونه نقشه های توپوگرافی و یا داده ها از این قبیل نقشه ها بشمار می روند.
  2.  نقشه های تک منظوره برای انجام کارهای خاصی تهیه می گردد مثلاً نقشه توزیع جمعیت لواسان ، نقشه های آماری لواسان ، نقشه های خاک شناسی لواسان و