کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی در ورامین

همه ما این را می دانیم که زمین و ملک یکی از بهترین و مطمئن ترین سرمایه ها برای مردم ورامین می باشد. بطوری که حتی امروزه از ارزش آن کاسته نشده است بلکه بیشتر نیز مورد توجه واقع شده است. در گذشته ساکنین ورامین برای حفظ امنیت و آرامش، اراضی تحت تملک خود را توسط حصار یا سنگ چین جدا می نمودند..

این کار در وهله اول موجب تثبیت حدود زمین های ورامین می شد و همچنین از ورود حیوانات وحشی و … به مزارع و اراضی جلوگیری می شد. امروزه برای حفظ حریم خصوصی با پیشرفت تکنولوژی و علوم مختلف میتوان از شیوه های نوین بهره لازم را بعل آورد. مخصوصاً در سالهای اخیر در زمینه ثبت ملک داخل کشور شاهد تحولاتی بوده ایم.

 

وظایف کارشناس رسمی امور ثبتی در ورامین:

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات در ورامین

تفکیک، افراز و تجمیع در ورامین

رسیدگی و بررسی صحت جریان ثبتی در ورامین

تشخیص مستندات در ورامین

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات در ورامین

ارزیابی اموال غیر منقول در ورامین

جانمائی پلاک ثبتی بر روی نقشه ها، تصاویر هوائی یا ماهواره ای و همینطور میخکوبی بر روی زمین در ورامین

تطبیق حدود و ثغور و مشخصات ثبتی مندرج در سند با وضع موجود در ورامین