نقشه برداری اراضی کردان:

 

در چه زمینه های از نقشه برداری در شهرستان کردان استفاده می شود؟

نقشه برداری کردان برای انجام فعالیت های مربوط به املاک و زمین های اداری و یا امور اجرایی در سازمانهایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشورو یا سازمان شهرداری کردان از قالب ها و

فرمت های متفاوت نقشه برداری بهره می برند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

 

نقشه UTM شهرستان کردان:

نقشه utm یک سیستم تصویر روی سیستم مختصاتی دو بعدی است که برای تعیین مکان یک نقطه برروی کره زمین استفاده می شود.با این سیستم ، مختصات هر نقطه روی کره زمین دارای یک مختصات اختصاصی می باشد. که در هیج کجای کره زمین شبیه این مختصات وجود ندارد و در هر نقطه ازکره زمین مختصات منحصر به فرد خود را دارد.

 

نقشه UTM املاک در کردان:

نقشه های یو تی ام به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای دولتی از جمله شهرداری، اداره ثبت ،اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. استفاده می شود.  با تهیه این نقشه یک ملک موقعیت گوشه های ان ملک به طور دقیق و در حد سانتی متر و به صورت انحصاری به فرد روی کره زمین تثبیت می شود. مختصات های بالا می تواند در واحدهای مختلف استفاده گردند.

 

دو روش کلی جهت تهیه نقشه یو تی ام:

1.بکارگیری دستگاههای جی پی اس (GPS) دو یا سه فرکانسه و برداشت مستقیم ملک توسط این دستگاه و تهیه مختصات دقیق کنجهای ملک

2.برداشت دقیق ملک توسط  دوربین توتال استیشن و سپس جانمایی نقشه ترسیم شده روی نقشه های 2000/1 سازمان نقشه برداری و استخراج UTM  کنجهای ملک

 

ویژگی ها و مزایا نقشه های یو تی ام

 

1.کاهش اختلافات ملکی

2.تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک

3.جانمایی واثبات نمودن موقعیت فعلی ملک و تثبیت پلاک مورد نظ درموقعیت خود

4.مشخص شدن حدود اربعه و مساحت دقیق ملک