قبل از هرچیز باید بدانیم که استفاده از نقشه بردارانی که به منطقه مورد برداشت اشراف دارند باعث می شود کاری دقیق تر و حساب شده تر صورت گیرد. نقشه برداری ورامین دارای نکات مهمی

است که در ادامه به آن می پردازیم. فعالیت نقشه برداری، علاوه بر دانش در زمینه  فنی و ابزاری، به شناخت دقیق منطقه نیاز دارد. این شناخت شامل جنس خاک منطقه، میزان ناهمواری، بافت

از نظر مقاومت، نوع قطعه بندی املاک در زمان های مختلف و … میشود.

نقشه برداری در شهر ورامین معمولا به صورتی انجام میشود که اداره ثبت شهرداری و سایر سازمان های ذیربط آن را برای انجام پروسه های اداری و اجرایی املاک بکار میگیرند. در این مقاله بطور

مختصر انواع فرمت های نقشه برداری ورامین توضیح می دهیم. باید اضافه کنیم که نقشه برداری در شهر ورامین به دلیل وجود ساختار خاص خاک، پارامترهای شهرسازی و طرح های توسعه ای

موجود در آنجا، سلیقه سازندگان، مشتریان و رویکرد شهرداری ورامین دارای ویژگی های منحصر به فردی است که در زمان انجام کار باید به آنها توجه کرد. آگهی از این نکات باعث می شود کاری

دقیق تر و مختص بافت این شهر انجام شود.