خدمات نقشه برداری: نحوه ایجاد و استفاده از خدمات نقشه برداری دماوند

خدمات نقشه برداری چیست؟

چارچوب عملیاتی مایکروسافت (MOF) یک نقشه خدمات را به عنوان یک نمایش گرافیکی از یک سرویس تعریف می کند که مؤلفه های مختلفی را نشان می دهد که تحویل موفقیت آمیز آن سرویس بر آنها متکی است. این اجزا عبارتند از:

  • زیر ساخت
  • برنامه های کاربردی
  • خدمات وابسته
  • مردم
  • تنظیمات

خدمات نقشه برداری دماوند به عنوان یک ابزار ارتباطی عمل می کند. بطور کلی خدمات نقشه برداری این امکان را فراهم می کند که تصمیمات درست توسط افراد مناسب در مورد موقعیت جغرافیایی و منطقه ای خاص دماوند گرفته شود.

خدمات نقشه برداری می تواند به همان اندازه که شما نیاز دارید ساده یا جامع باشد. روش های مختلف نقشه برداری برای کمک به تلاش های شما وجود دارد. برخی از رویکردهای نقشه عبارتند از:

  • کشف برنامه و نقشه وابستگی (ADDM)
  • نقشه برداری جریان ارزش
  • نقشه برداری زنجیره ارزش واردلی
  • نقشه برداری قابلیت های تجاری