وظایف کارشناس رسمی امور ثبتی در هشتگرد:

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات در هشتگرد

تفکیک، افراز و تجمیع در هشتگرد

رسیدگی و بررسی صحت جریان ثبتی در هشتگرد

تشخیص مستندات در هشتگرد

تشخیص اراضی بایر، دایر و موات در هشتگرد

ارزیابی اموال غیر منقول در هشتگرد

جانمائی پلاک ثبتی بر روی نقشه ها، تصاویر هوائی یا ماهواره ای و همینطور میخکوبی بر روی زمین در هشتگرد

تطبیق حدود و ثغور و مشخصات ثبتی مندرج در سند با وضع موجود در هشتگرد

بخش قابل توجهی در محاکم قضائی مربوط به پرونده های املاک هشتگرد ، است. ارزیابی املاک موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز و تفکیک املاک می باشد.

تخصص کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی در هشتگرد:

کارشناس رسمی خبره دادگستری در زمینه حل پرونده های امور ثبتی به کمک قضات می آیند و آن ها را در این مسیر راهنمایی می کنند. در زمینه املاک و اراضی کارشناسان رسمی امور ثبتی توانایی حل پرونده های قضایی را به شکل کاملا دقیق دارند.

مثلاً فردی در هشتگرد مدعی شده که ملک مجاور یک متر وارد زمین من شده و اصطلاحا به حدود زمین تجاوز کرده. زمانیکه چنین مشکلی پیش بیاید افراد می توانند از یک کارشناس مرض الطرفین استفاده کنند، مسیر مشخص می باشد.

در غیر اینصورت فرد شاکی بعنوان محکوم له به دادگاه حقوقی محل مراجعه و طرح دعوی می نماید. با توجه به تخصصی بودن موضوع، قاضی محترم دستور ارجاع به کارشناس دادگستری دارای صلاحیت ثبتی را خواهد داد.

کارشناس با مراجعه به دادگاه و مطالعه محتویات پرونده، به اظهارات طرفین دعوی نیز توجه میکند. در انتهای این پرونده کارشناس با بررسی سوابق ثبتی ملک مورد تنازع و املاک مجاور نظریه خود را به دادگاه ابلاغ می نماید.

زمانیکی شخصی در هشتگرد از این پرونده به نظریه کارشناس اعتراضی داشته باشد، در صورت صلاحدید قاضی، کار مجدداً به هیئت 3 نفره ارجاع  می گردد.

زمانیکه اعتراضات حل نشود، به همین ترتیب به کارشناسان هیئتی ارجاع داده می گردد. تعیین اینکه اعتراضات و ارجاع به هیئت کارشناسی تا کجا ادامه داشته باشد در صلاحیت دادگاه است