گسترده ترین مرکز کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری لواسان

  • خدمات نقشه برداری لواسان و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی

  • پیاده کردن محدوده املاک لواسان بر روی نقشه هوائی و شناسایی و تعیین املاک بر روی عکس های هوائی

  • تهیه نقشه رقوم دار(توپوگرافی) به مقیاس 1200
  • امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری
  • تشخیص اراضی موات ، بایر و دایر از نظر ساختمانی
  • تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک

خدمات مربوط به نقشه برداری در دسته رشته های واسط قرار دارد و ارائه دهنده خدمات به تمام رشته های مهندسی و بعضا مطالعاتی می باشد. هیچ طرحی بدون برداشت اولیه به درجه موفقیت نخواهد رسید. مهندس نقشه بردار با برداشت طرح‌ها ، تصاویر و عکس های هوایی و ماهواره ای و تفاسیر آنها بعنوان یک منبع معتبر جهت راهنمایی به تمامی رشته های مهندسی اعم از ثبتی ، ساختمان و برنامه ریزی شهری شناخته شده است. کارشناسان رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری این امکان را دارد که با بکارگیری خدمات نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و قرار یابی آنها کمک بزرگی را به اختلافات ثبتی بنماید و و سعی در ایجاد سیر نزولی دعوی نماید. نتیجه این امر کاهش دعاوی مطرح شده در محاکم است.

حضور مهندس نقشه بردار کمک شایانی در راستای طراحی و پیاده کردن راه ها و باندهای فرودگاهی به شکل صحیح و پیاده کردن دسترسی های شهری لواسان حتی مطالعات اولیه طرح های بزرگ شهری ، طرحهای جامع و تفصیلی می باشد. مهندس نقشه بردار فضاهای ابتدایی شهر لواسان و پروژه ها را برداشت می نماید و سپساین امکان را در اختیار برنامه ریزان و مهندسین می گذارند که طرح هایشان را پیاده سازی نمایند.

فعالیت در رشته نقشه‌ برداری بسیار وسیع است. با توجه به این امر است که نقشه های یو تی ام یا تهیه نقشه های دارای مختصات برای تهیه اسناد تک برگی بسیار مورد نیاز می باشد. نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک جزو وظایف کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری است که با تعیین ابعاد و مختصات آنها می توانند حدود ملک لواسان را مطابقت دهند و بعضا جانمایی املاک را پیدا کنند. اصطلاحا چهارمیخ کردن یا تحویل عرصه به مالکین توسط نقشه برداران صورت می‌ گیرد. پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوایی یا اصطلاحاً پیاده کردن محدوده املاک و تعیین حدود و معین کردن حدود اربعه بر روی نقشه های هوایی و شناسایی و تعیین پلاک و املاک بر روی عکس هوایی جز تخصص رشته نقشه برداری می باشد هرچند که وجه اشتراک گسترده ای در فعالیت های رشته نقشه برداری با رشته امور ثبتی وجود دارد ولی تهیه نقشه های رقومی عمده پایه تهیه طرح ها است بنابراین حتی کارشناسان امور ثبتی نیز به نتیجه عملکرد کارشناسان رشته نقشه برداری نیاز دارند .

 

مهندسین نقشه‌بردار با انجام پروژه‌ها مساحی و تفكیك اراضی و مسكونی لواسان نقش بسزایی در ارائه خدمات ثبتی دارند. گردآوری نقشه‌ UTM و تهیه نقشه های ملك و اراضی لواسان فاقد سند و جهت صدور سند ماده 147 یا قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند جزو برنامه‌های این رشته است استفاده از تجهیزات نقشه‌برداری برای شبكه‌بندی و تصدیح و زهكشی آبیاری مزارع كشاورزی لواسان همچنین مسیر انتقال نیرو و راهسازی، محاسبات، انجام خاكبرداری و خاكریزی و پیاده‌سازی فونداسیون و اكس ستون و گودبرداری، تفكیك آپارتمان‌ها جهت پایان‌كار، آموزش تجهیزات و نرم‌افزارهای تخصصی نقشه‌برداری می‌تواند راهنمای جامع در جهت تعیین صحت گزارشات و نقشه‌های كه  مهندسین نقشه‌بردار ارائه می‌دهند می‌انجامد.

خدمات نقشه‌برداری علاوه بر اینكه بعنوان یك رشته با عنوان كارشناس رسمی دادگستری شناخته شده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به نقشه‌برداران مجوز ارائه خدمات در شهرها را خواهد داد. علاوه بر جداسازی آپارتمان‌های لواسان گستردگی رشته نقشه‌برداری به اینجا هم ختم نمی‌شود.

 با توجه به اینكه خاكبرداری‌ها و تعیین انجام خاكی از طریق نرم‌افزار Land انجام می شود اینكه كارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از نرم‌افزار حجم مقادیر خاكبرداری را بدست می‌آورند که می‌توانند براساس آن صورت‌ وضعیت‌های مورد نیازشان را ارائه كنند صورت‌ وضعیت‌های تعیین حجم خاك با استفاده از نرم‌افزار Land یا تعیین حجم خاكبرداری یا خاكریزی پروژه‌های راهسازی بسیار مهم می باشد. خدمات نقشه‌برداری برای نمای ساختمانی یا ایجاد تراز در پروژه‌های بزرگ از وظایف نقشه‌برداران است. بکارگیری دوربین‌ها با تكنولوژی روز یا دستگاه‌های Total station اگر از برند‌های مختلف مانند likeها چند هزار میلی‌متر پایین بیاید.

بکارگیری نرم‌افزارهای Auto cad برای مهندس نقشه‌بردار جهت جداسازی واحدهای ْآپارتمانی لواسان است همچنین نمایش وضعیت موجود نمای ساختمان از طریق نقشه سه بعدی در 3d max تهیه می شود پس از آن بسیاری از نقشه‌برداران فضاهای داخلی آپارتمان‌ها را قبل از ساخت می‌توانند سه بعدی طراحی نمایند و همچنین تطبیق آن‌ها را با وضعیت ساخت را بررسی كنند.

 مشخص نمودن مقادیر مساحت آپارتمان‌ها لواسان قبل و بعد از ساخت بر عهده مهندسین نقشه بردار می باشد به طور معمول نقشه‌برداران بصورت اكیپی در قالب نقشه‌برداران نظام مهندسی و كارشناسان رسمی دادگستری نقشه‌برداری فعالیت می نمایند.

یکی از فعالیت های مهم کارشناسان رشته نقشه برداری برداشت اولیه مسطحاتی و توپوگرافی برای تعیین حجم‌های عملیات خاكی عمرانی می باشد. همچنین فعالیت مربوط به ترازیابی پیاده كردن نقشه‌های ساختمانی و همچنین محورها و خطوط تراز base plate و كنترل شاقول كردن ستون‌ها از جمله تخصص های كارشناسان این رشته می باشد. معمولاً پروفیل‌ها طولی و عرضی و تهیه پروفیل‌های طولی و عرضی و كنترل اجرا و محاسبه انجام خاكی هدایت دقیق عملیات نصب تجهیزات و اسكلت‌های پیچ مهره‌ای بر عهده كارشناسان نقشه‌برداری می باشد. عملیات مانیتورینگ و پایش كنترل گودبرداری یا به عبارت عامیانه تر تراشه گود بر عهده كارشناسان است. وظیفه مانیتورینگ از فعالیت های است که نیاز به دقت بسزایی دارد و این امر به جهت جلوگیری از حركت بستر زمین حركت لایه‌های سطحی زمین كه منجر به آسیب‌های جدی به پروژه‌های ساختمانی یا ساختمان‌های مجاور پروژه‌های عمرانی می شود، بنابراین بخش زیادی از فعالیت كارشناسان نقشه‌برداری تهیه نقشه‌های تفكیكی آپارتمان‌ها، تهیه نقشه ماده 147 جهت اراضی فاقد سند رسمی و همچنین تهیه نقشه‌های پروژه‌های آب و فاضلاب و املاك و اراضی لواسان می باشد.