خدمات نقشه برداری: نحوه ایجاد و استفاده از خدمات نقشه برداری شهریار

خدمات نقشه برداری چیست؟

 

چارچوب عملیاتی مایکروسافت (MOF) یک نقشه خدمات را به عنوان یک نمایش گرافیکی از یک سرویس تعریف می کند که مؤلفه های مختلفی را نشان می دهد که تحویل موفقیت آمیز آن سرویس بر آنها متکی است. این اجزا عبارتند از :

 • زیر ساخت
 • برنامه های کاربردی
 • خدمات وابسته
 • مردم
 • تنظیمات

خدمات نقشه برداری شهریار به عنوان یک ابزار ارتباطی عمل می کند. بطور کلی خدمات نقشه برداری این امکان را فراهم می کند که تصمیمات درست توسط افراد مناسب در مورد موقعیت جغرافیایی و منطقه ای خاص شهریار گرفته شود.

خدمات نقشه برداری می تواند به همان اندازه که شما نیاز دارید ساده یا جامع باشد. روش های مختلف نقشه برداری برای کمک به تلاش های شما وجود دارد. برخی از رویکردهای نقشه عبارتند از:

 

مراحل خدمات نقشه برداری شهریار:

خدمات نقشه برداری شهریار

چارچوب MOF هفت مرحله را برای ساختن خدمات نقشه برداری ترسیم می کند:

1. تیم را شناسایی کنید:

ایجاد عملیات نقشه برداری شهریار میتواند یک تمرین پیچیده باشد که در آن اجزای مختلف توسط تیم های مختلف مدیریت می شوند. بعید است که یک نفر بتواند تمام دانش لازم را داشته باشد.

بنابراین، یک تیم متقابل را برای این منظور به رهبری صاحب سرویس تشکیل دهید. تیمی را بسازید که شامل موارد زیر باشد:

 • نمایندگان مختلفی که مؤلفه های مختلفی را در سرویس تشکیل شده مدیریت می کنند و همچنین به خدمات وابسته هستند.
 • عضوی که دانش نقشه برداری لازم را دارد، چه روی کاغذ و چه از طریق یک سیستم خودکار

2. الگوی نقشه برداری شهریار را تعریف کنید:

این اصل شامل تنظیم قوانین اساسی برای تهیه خدمات نقشه برداری شهریار است که شامل موارد زیر می باشد:

 • سیستم های مورد استفاده
 • جهت گیری نقشه
 • قراردادهای نامگذاری
 • سایر استانداردهایی که تیم باید از آنها پیروی کند

خدمات نقشه برداری در این زمینه شامل نقشه های سلسله مراتبی، نقشه های ذهنی، یا دیگر ساختارهای ترجیحی است.

در حالی که تیم می‌تواند با اجماع کار کند، سرپرست تیم باید از تیم معماری راهنمایی بگیرد تا اطمینان حاصل شود که خروجی خدمات نقشه‌برداری می‌تواند با مدل معماری سازمان مطابقت داشته باشد.

 

3. سطح تفکیک مناسب را تعیین کنید:

سطح جزئیاتی که باید توسط خدمات نقشه برداری شهریار ثبت شود، تصمیمی است که نیاز به تفکر و خرید جدی از سوی دست اندرکاران دارد:

 • جزئیات بسیار کم و خدمات نقشه برداری به اندازه کافی از شیوه های مدیریت خدمات پشتیبانی نمی کند.
 • جزئیات بیش از حد ممکن است پیچیدگی غیر ضروری در مدیریت و ارتباطات ایجاد کند.
 • تعادل مناسب باید در راستای نیازهای سازمان کشف و اتخاذ شود.

 

4. خدمات نقشه برداری شهریار را مشخص نمایید:

خدماتی که باید انتخاب شوند، خدماتی هستند که در سبد خدماتی وجود دارند که برای نیازهای تجاری اولویت بندی شده اند.

در حالت ایده‌آل همه سرویس‌ها باید نقشه‌برداری شوند، اما بسته به پهنای باند سازمان برای چنین فعالیت‌هایی، سرپرست تیم ممکن است انتخاب کند که به عنوان مثال روی موارد زیر تمرکز کند:

 • فقط خدمات برتری که مشتریان شهریار به آن نیاز بیشتری دارند و درآمدزا هستند.
 • آنهایی که برای تغییرات عمده شهریار در کوتاه مدت مقدر هستند.

 

5. جمع آوری داده ها شهریار و ترسیم خدمات نقشه برداری:

بسته به سازمان، داده‌های مربوط به اجزای اساسی ممکن است از منابع بی‌شماری پیدا شود. کشیدن یا قراردادن اطلاعات در یک مکان مرکزی می تواند گزینه مناسبی برای پشتیبانی از ترسیم نقشه های خدمات باشد. همانطور که قبلاً شناسایی کردید، طراحی را می توان انجام داد:

 • به صورت دستی روی کاغذ یا تخته سفید
 • از طریق یک نرم افزار نقشه برداری مانند Microsoft Visio

برخی ترجیح می‌دهند این فرآیند را به‌طور خودکار با استفاده از یک راه‌حل نرم‌افزاری انجام دهند که کشف و تجسم مؤلفه‌های سرویس را با دادن پارامترهای مناسب انجام می‌دهد.

این فرآیند ماهیت تکراری دارد: پالایش بر اساس اطلاعات موجود و بازخورد از ذینفعان و تمرین‌های آزمایشی خواهد بود.

 

6. روابط خدماتی برقرار کنید:

وابستگی های تیم جزء کلیدی خدمات نقشه برداری شهریار هستند. راه های شناسایی وابستگی ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

 •  کشف خودکار توسط سیستم های نرم افزاری
 • گفتگو با ذینفعان با استفاده از تجربیات آنها در توسعه و بهره برداری از خدمات

گرفتن این اطلاعات به روشی که قابل درک باشد یک عنصر حیاتی در نگاشت خدمات است. تکنیک هایی مانند ماتریس های وابستگی و هایپرلینک ها می توانند به مستندسازی این روابط کمک کنند.

 

7. نقشه های ترسیم شده را حفظ کنید:

پس از تکمیل خدمات نقشه برداری شهریار نقشه باید در اختیار صاحب سرویس باشد و به ذینفعان باید خدمات بلند مدت ارائه داده شود. تغییرات در نقشه های خدماتی باید ردیابی شوند تا از هر دو نقشه اطمینان حاصل شود:

 • با محیط خدمات در حال توسعه هماهنگ بمانند
 • به ارائه ارزش به شیوه های مدیریت خدمات سازمان ادامه دهند

 

خدمات نقشه برداری شهریار از مدیریت خدمات پشتیبانی می کند:

خدمات نقشه برداری شهریار یکی از راه های بهبود مستمر خدماتی است که به مشتریان خود ارائه می دهیم. هر زمان که نیاز به تجزیه و تحلیل یک سرویس خاص، برای بهبود یا نوآوری داشته باشیم، خدمات نقشه برداری یکی از ابزارهایی است که می تواند کمک کننده باشد.