چگونگی تهیه نقشه یو تی ام 

 

این روزها با کلمه ای برمی خوریم که در هر مراجعه به ادارات امور ملکی اعم از ثبت اسناد، شهرداری ها و سایر نهادها تکرار می شود. این کلمه تهیه نقشه utm است. بسیاری از مشتریان اطلاعات کافی در مورد این موضوع ندارند، همه می خواهند چگونه نقشه UTM تهیه می شود. در این مقاله می خواهیم تمام مواردی که باید در مورد نقشه UTM بدانید را به طور کامل توضیح دهیم تا بتوانید سریع تصمیم بگیرید و در مواقع نیاز نقشه UTM خود را تهیه کنید، پس با ما همراه باشید.

 

 نقشه UTM چیست؟

 

نقشه UTM به منظور تعیین موقعیت مکانی دقیق ملک و مشخصات مورد نیاز برای کارهای ثبتی شامل متراژ دقیق، اندازه و ابعاد آن، موقعیت ملک و نکات مهم آن و ... تهیه می شود. تهیه نقشه یوتی ام بر اساس مختصات جهانی نقشه برداری UTM تهیه شده و مکان ملک بر اساس سیستم مکان یابی جی پی اس تعیین می شود.

همچنین نقاط مهمی مانند شکستگی ملک، مساحت ملک، محدوده عیان، نقاط محل درخت و همچنین مرز ملک و همسایگی آن با سایر املاک منطقه با کمک مختصات GPS مشخص می شود. نقشه به دست آمده با مساحت، مرزها و ... همچنین نکات مهم توسط سیستم جی پی اس، مدرک قابل اعتمادی برای شناسایی ملک شما خواهد بود.

امروزه تمامی ادارات و املاک مربوطه از جمله اداره ثبت، تهیه نقشه UTM برای شناسایی ملک را ضروری می دانند. همچنین اسناد تک برگی صادره از این دفتر دارای نقشه یو تی ام ملک مذکور می باشد. بنابراین برای دریافت سند تک صفحه ای نیاز به تهیه نقشه UTM داریم.

 همچنین افرادی که دارای ملک قولنامه ای یا سند مشاع می باشند جهت تکمیل مراحل ثبتی ماده 147 قانون تعیین و واگذاری اراضی غیرمجاز باید نسبت به تهیه نقشه یو تی ام اقدام نمایند.

تهیه نقشه یو تی ام

چه کسی نقشه UTM را تهیه می کند؟

 

این نقشه باید توسط کارشناسان تهیه شود. افرادی که اطلاعات ثبتی و نقشه برداری کافی دارند تا بتوانند دقیقاً آنچه را که ادارات مربوطه مد نظر دارند انجام دهند. توجه به این نکته در تهیه نقشه UTM باعث کوتاه شدن و بی دردسر شدن مراحل اداری ملک شما می شود. حتما توجه داشته باشید که تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناسان مجرب نقشه برداری انجام می شود که دارای تاییدیه نظام کاردانی، نظام مهندسی و یا کارشناس رسمی دادگستری در زمینه های نقشه برداری و انجام امور ثبتی هستند. زیرا ادارات مربوطه از شما می خواهند که نقشه UTM با مهر این کارشناسان تهیه کنید تا تاییدیه مناسبی برای کارهای اداری و ثبت بر روی آن وجود داشته باشد.

 

 بنابراین به طور کلی افراد زیر مجاز به تهیه نقشه UTM هستند:

 

 کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه انجام امور ثبتی

کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه نقشه برداری

مهندس نقشه بردار مورد تایید سازمان نظام مهندسی

مهندس نقشه بردار دارای تاییدیه نظام کاردانی

 

 نقشه UTM شامل چه مواردی است؟

 

تهیه نقشه یو تی ام شامل الزامات ادارات برای شناسایی دقیق ملک شما می باشد. این مشخصات نشان دهنده مساحت، موقعیت مکانی، همسایگی ها و وضعیت عمومی ملک است. بنابراین به طور کلی می توان گفت که تهیه نقشه UTM شامل موارد زیر است:

مساحت دقیق عرصه با دقت صدم متر مربع

مساحت دقیق اعیان با دقت صدم متر مربع

موقعیت مکانی مرکز ملک

مساحت دقیق ملک و همسایگی های ملک

موقعیت مکانی حدود و شکستگی های مهر

اطلاعات تکمیلی به درخواست اداره یا مالک مربوطه

تهیه نقشه یو تی ام

 تهیه نقشه یو تی ام چقدر طول می کشد؟

 

 پاسخ به این سوال تا حدی به ویژگی های ملک شما بستگی دارد. هر چه ملک بزرگتر و مرزها نامنظم تر باشد، زمان بیشتری برای نقشه برداری آن نیاز است. از طرفی تجهیزات نقشه برداری مورد استفاده در پروژه و همچنین میزان تسلط و تجربه مهندس نقشه بردار در برآورد زمان مورد نیاز برای تهیه نقشه UTM موثر خواهد بود.

 برخی از انواع نقشه یو تی ام فقط به تایید یک مهندس نقشه بردار نظام کاردانی یا نظام مهندسی نیاز دارند. در این حالت معمولا مقدار زمان نقشه برداری کمتر خواهد بود. مثلاً اگر ملک قولنامه ای یا مشاعی دارید و از طریق قانون تعیین و تکلیف اراضی بدون سند، سند تک برگی دریافت کرده اید، این تاییدیه کافی است و کار سریعتر انجام می شود.

 اما اگر می خواهید سند شش دانگ دفترچه ای ملک خود را به یک سند تک برگ تبدیل کنید، باید طرح خود را توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید کنید. این فرآیند تأیید معمولاً 2 روز کاری طول می کشد.

 

ماده 147 قانون ثبت بر املاکی اشاره دارد که به هر دلیلی تاکنون نتوانسته اند سند مستقل و 6 دانگ داشته باشند. متن این دو ماده قانونی به شرح زیر است:

 

” ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها می‌سور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها می‌سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب ادارهٔ ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیهٔ نقشه کلی ملک و انعکاس قطعهٔ مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیهٔ جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانهٔ متقاضی، مراتب را به ادارهٔ ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصلهٔ پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائهٔ حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد ادارهٔ ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیلهٔ وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶) ”

 

 هزینه نقشه UTM چقدر است؟

 

 مانند قسمت قبل، پاسخ به این سوال به مشخصات ملک شما بستگی دارد. در صورت نیاز به تهیه نقشه UTM، کارشناسان ما می توانند با کمترین هزینه تهیه نقشه یو تی ام این کار را برای شما انجام دهند.

 

 ملاک تعیین مساحت ملک در نقشه یوتی ام چیست؟

 

 به طور کلی وضعیت فعلی ملک ملاک اصلی تعیین مساحت ملک در تهیه نقشه یو تی ام می باشد. البته موارد خاصی وجود دارد که اداره مربوطه از متقاضی درخواست می کند که متراژ ملک را بر اساس سند موجود تنظیم کند. لذا در نقشه یو تی ام تهیه شده علاوه بر ذکر مساحت وضعیت فعلی ملک، ابعاد و متراژ طبق سند نیز ذکر شود. این امر اطلاعات کافی را در اختیار سازمان قرار می دهد و روند اداری را کوتاه می کند.

 

مرجع تایید صلاحیت مهندسین نقشه برداری در تهیه نقشه یو تی ام کجاست؟

 

 مرجع تایید صلاحیت مهندسین مربوطه در کشور ما در وهله اول سازمان نظام مهندسی نقشه برداری و ساختمان و نظام کاردانی نقشه برداری می باشد. کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه انجام امور نقشه برداری نیز از جمله افرادی هستند که صلاحیت تهیه و اخذ مجوز را دارند. بنابراین توجه داشته باشید نقشه تهیه شده از ملک شما توسط فرد دارای صلاحیت انجام شود و تاییدیه آن شخص که معمولاً مهر آن است بر روی نقشه وجود داشته باشد تا جهت پیگیری های بعدی قابل استفاده باشد

 

 چگونه برای تهیه نقشه یو تی ام اقدام کنیم؟

 

 در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام از ملک خود دارید کافیست تا جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.  کارشناسان ما یوتی ام نقشه برداری شما را در اسرع وقت  و با کمترین هزینه انجام می دهند.