Blog Image

هر آنچه که باید درباره نقشه برداری UTM بدانیم

هر آنچه که باید درباره نقشه برداری UTM بدانیم   تعریف سیستم مختصات: در اینجا شما سیستم مختصات استوانه ای را فرض کنید که در محور استوا بر کره زمین مناسب شده است محور استوانه طوری است که بر محور زمین منطبق است.سیستم مختصات در قطب دقت بیشتری دارد  و به استوا...

Blog Image

نقشه توپوگرافی

نقشه توپوگرافی   نقشه‌های توپوگرافی در واقع نقشه هایی بامقیاس‌های کوچک و بزرگ هستند که برای نشان دادن ویژگی های فیزیکی سطح زمین بکار می‌روند. این نقشه‌ها برای مطالعات زمین شناسی بخاطر اطلاعات کارآمد آن مثل قابلیت اندازه گیری فواصل افقی و یا ارتفاع عمودی نقاط مختلف یک وسیله اساسی به هستند.   منحنی‌های میزان:   فاصله...

Blog Image

جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی نخستین قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1302 خورشیدی ثبت شده است. براین اساس مصوبه اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو هدف تشکیل می شود. ابتدا با هدف ثبت املاک بود تا به وسیله آن مالکیت مالکین و حقوق صاحبان حق نسبت به آن رسماً تعیین...

Blog Image

نقشه برداری هشتگرد

نقشه برداری هشتگرد:   نقشه برداری زمین در شهر هشتگرد با توجه به گسترش پی در پی  شهر و توسعه مرزهای آن، همواره الزامی است.هر گونه ساخت و ساز، تعیین مالکیت، دریافت سند، اختلاف متراژ و … نیازمند تهیه نقشه هایی است که اطلاعات مورد نیاز در آن وجود دارد. شهرهشتگرد دارای ساختار...